ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด   
เรื่อง  การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนตาลน้อย - บ้านโนนม่วง  
รายละเอียด  การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนตาลน้อย - บ้านโนนม่วง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่สัญจรไปมา  
วันที่ประกาศ  2017-10-02  เวลา 10:28:44  
ผู้ประกาศ  เทศบาลตำบลโนนตาล  
 
 

คำอธิบายภาพ : การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนตาลน้อย - บ้านโนนม่วง
ชื่อรูป : image3531.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนตาลน้อย - บ้านโนนม่วง
ชื่อรูป : image3532.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนตาลน้อย - บ้านโนนม่วง
ชื่อรูป : image3533.jpg
70% | 100%