ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด   
เรื่อง  โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า  
รายละเอียด  โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนตาล  
วันที่ประกาศ  2017-10-10  เวลา 10:09:09  
ผู้ประกาศ  เทศบาลตำบลโนนตาล  
 
 

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3578.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3579.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3580.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3581.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3582.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3583.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3584.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3585.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3586.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : โครงการฝึกอบอรมอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชื่อรูป : image3587.jpg
70% | 100%