ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด   
เรื่อง  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล้ก  
รายละเอียด  เมื่อวันที่ 8 ตค 61 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล้ก ที่หมู่ 5 บ้านโพนศรี (หน้าวัด) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไขการว่าจ้าง  
วันที่ประกาศ  2018-10-08  เวลา 15:55:13  
ผู้ประกาศ  เทศบาลตำบลโนนตาล  
 
 

คำอธิบายภาพ : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล้ก
ชื่อรูป : image5042.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล้ก
ชื่อรูป : image5043.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล้ก
ชื่อรูป : image5044.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล้ก
ชื่อรูป : image5045.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจสอบการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล้ก
ชื่อรูป : image5046.jpg
70% | 100%