ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด   
เรื่อง  วิธีเปลี่ยนขยะใบไม้ เป็นปุ๋ย ช่วยลดโลกร้อน  
รายละเอียด  เมื่อวันที่11 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารออกตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนขยะใบไม้เป็นปุ๋ย หมุนเวียนกับมาใช้ใหม่ ให้มีประโชยน์ คุ้มค่า ลดโลกร้อน ปัองกันมลพิษ ควันไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล  
วันที่ประกาศ  2018-10-11  เวลา 20:50:10  
ผู้ประกาศ  เทศบาลตำบลโนนตาล  
 
 

คำอธิบายภาพ : เมื่อวันที่10 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารออกตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนขยะใบไม้เป็นปุ๋ย หมุนเวียนกับมาใช้ใหม่ ให้มีประโชยน์ คุ้มค่า ลดโลกร้อน ปัองกันมลพิษ ควันไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล
ชื่อรูป : image5065.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : เมื่อวันที่10 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารออกตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนขยะใบไม้เป็นปุ๋ย หมุนเวียนกับมาใช้ใหม่ ให้มีประโชยน์ คุ้มค่า ลดโลกร้อน ปัองกันมลพิษ ควันไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล
ชื่อรูป : image5066.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : เมื่อวันที่10 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารออกตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนขยะใบไม้เป็นปุ๋ย หมุนเวียนกับมาใช้ใหม่ ให้มีประโชยน์ คุ้มค่า ลดโลกร้อน ปัองกันมลพิษ ควันไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล
ชื่อรูป : image5067.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : เมื่อวันที่10 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารออกตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนขยะใบไม้เป็นปุ๋ย หมุนเวียนกับมาใช้ใหม่ ให้มีประโชยน์ คุ้มค่า ลดโลกร้อน ปัองกันมลพิษ ควันไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล
ชื่อรูป : image5068.jpg
70% | 100%