ระบบอัลบั้มรูปภาพ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด   
เรื่อง  โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนตาล  
รายละเอียด  เมื่อวันที่11 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารออกตรวจสอบและติดตามการทำงาน ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล เชื่อมระหว่างอาคารเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย เกิดประโยชน์มากที่สุด  
วันที่ประกาศ  2018-10-11  เวลา 21:06:30  
ผู้ประกาศ  เทศบาลตำบลโนนตาล  
 
 

คำอธิบายภาพ : เมื่อวันที่10 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารออกตรวจสอบและติดตามการทำงาน ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล เชื่อมระหว่างอาคารเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย เกิดประโยชน์มากที่สุด
ชื่อรูป : image5072.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : เมื่อวันที่10 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารออกตรวจสอบและติดตามการทำงาน ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล เชื่อมระหว่างอาคารเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย เกิดประโยชน์มากที่สุด
ชื่อรูป : image5073.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : เมื่อวันที่10 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารออกตรวจสอบและติดตามการทำงาน ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล เชื่อมระหว่างอาคารเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย เกิดประโยชน์มากที่สุด
ชื่อรูป : image5074.jpg
70% | 100%

คำอธิบายภาพ : เมื่อวันที่10 ตุลาคม 61 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารออกตรวจสอบและติดตามการทำงาน ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล เชื่อมระหว่างอาคารเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย เกิดประโยชน์มากที่สุด
ชื่อรูป : image5075.jpg
70% | 100%