ระบบข่าวประกาศ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  


เรื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะ
รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองผือ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
03 พ.ย. 2558   เวลา 16:53:07
ผู้ประกาศ
เทศบาลตำบลโนนตาล