ระบบข่าวประกาศ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  


เรื่อง
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียด
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บเาน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
12 เม.ย. 2560   เวลา 11:29:45
ผู้ประกาศ
เทศบาลตำบลโนนตาล