ระบบข่าวประกาศ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  


เรื่อง
ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพา
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิงได้)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6ล้อ จำนวน 1 คัน
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
23 มิ.ย. 2560   เวลา 13:55:26
ผู้ประกาศ
เทศบาลตำบลโนนตาล