ระบบข่าวประกาศ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  


เรื่อง
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพนเหลี่ยม
รายละเอียด
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพนเหลี่ยม
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
31 ส.ค. 2560   เวลา 16:07:47
ผู้ประกาศ
เทศบาลตำบลโนนตาล