ระบบข่าวประกาศ     เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  


เรื่อง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลโนนตาล
รายละเอียด
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลโนนตาล พ.ศ. ๒๕๖๑
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
20 ก.พ. 2561   เวลา 10:59:10
ผู้ประกาศ
เทศบาลตำบลโนนตาล