พระเอกบิณฑ์และคณะมอบเงินช่วยเหลือชาวร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัยวันแรก 2,692 ครัวเรือน